پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر خانمی به اوج ارضای جنسی (orgasm) برسد، بدون این که مدخوله واقع شود، در عین حال در اوج هم برخی مواقع انزال دارد ولی در اکثر مواقع یا ندارد یا مشخص نمی گردد حکم ایشان از بابت غسل جنابت چه می باشد؟‌ (فتوای آقایان سیستانی و مقام معظم رهبری جداگانه)

1 پاسخ 1

طبق فتوای آیت الله سیستانی حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) نزدیکی و دخول، ب ) رسیدن به اوج لذت نجسی همراه خروج رطوبت. ایشان می گویند زنان منی ندارند، ولی مایعى که همراه با اوج لذت جنسی (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است ولی به فتوای اکثر مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) نزدیکی و دخول، ب ) خروج منی آنان می گویند زنان هم منی دارند و اگر از زن در اوج لذت جنسی رطوبتی خارج شود ان رطوبت محکوم به منی است و غسل واجب می شود اما رطوبت‏هایى که غالبا هنگام برانگیختگى مختصر جنسى مانند دیدن برخی صحنه های محرک فیلم ها خارج مى‏شود و به آن اصطلاحا مذی می گویند, پاک است و غسل هم ندارد . در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید است و آن اینکه تا زمانى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به آن حالت نهایى نباشد حکم جنابت جارى نمى‏گردد. بنابراین به مجرد اینکه رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فتوای آیت الله سیستانی) ("ارضای جنسی") (orgasm) (ارضای جنسی ) (جنسی)