پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان وسطی کلاقائم شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان وسطی کلاقائم شهر 123316 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان وسطی کلاقائم شهر باید ابتدا 0123316 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در وسطی کلاقائم شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0123316123456 را وارد نمایید. شهرستان وسطی کلاقائم شهر از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده