پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر دختری با پسری نامزد باشند و به وسیله صیغه موقت محرم باشند و بنا به دلایلی از هم جدا شوند آیا دختر برای ازدواج مجدد باید عده نگه دارد و میزان آن چقدر است؟ (لازم به ذکر است که این دختر باکره است ولی با نامزد خود معاشقه داشته‌اند.)

1 پاسخ 1

ازدواج چه دائم باشد و چه موقت اگر دختر بکر باشد بنابر فتوای اکثر علماء نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دختر دارد به فتوای مراجع در ذیل توجه فرمایید:
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V
T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، ازدواج اعم از دائم یا موقت باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V
T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی:{T از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438.
با توجه به شرایط ازدواج موقت اگر عقد موقتی بین دختر و پسر صورت گرفته باشد، عده ازدواج موقّت - بعد از تمام شدن مدت یا بخشش آن از طرف شوهر - چنانچه عادت ماهیانه مى‏بیند، به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمى‏بیند، 45 روز است.V}توضیح المسائل مراجع، م 2515 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2579 و دفتر: آیت الله خامنه‏اى.{V
و چنانچه هیچ گونه دخولی نه از طرف جلو و نه از طرف پشت واقع نشده و قبل از دخول مدت عقد موقت تمام شده و یا شوهر باقیمانده مدت را به زن بخشیده باشد عده لازم نیست و می تواند به ازدواج شوهر دوم در آید و همین طور اگر زن یائسه باشد (یعنی به سن زنانی رسیده که عادت نمی شوند) عده ندارد V}(تحریر الوسیله، ج 3، ص518، مسأله 16).{V
ثانیا

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معاشقه با نامزد) () (صیغه موقت)