پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ورکلا/ورندان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ورکلا/ورندان 151247 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ورکلا/ورندان باید ابتدا 0151247 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ورکلا/ورندان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151247123456 را وارد نمایید. شهرستان ورکلا/ورندان از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ورکلا)