پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هولار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هولار 151357 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هولار باید ابتدا 0151357 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هولار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151357123456 را وارد نمایید. شهرستان هولار از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هولار)