پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا صرف خوندن صیغه محرمیت مرد با دختران یا نوه های زن محرم می شود؟ یا باید دخول صورت گیرد؟ اگر محرمیت خونده شود و برای مدتی بعد فسخ یا تمام شود بدون دخول چه صورت دارد از لحاظ محرمیت با فرزندان و نوه های زن با مرد یا فرزندان مرد و برادر و خواهر مرد؟

1 پاسخ 1

تا هنگامی که دخول انجام نگیرد دختران و نوه های زن به مرد محرم نمی شوند و اگر قبل از دخول مدت عقد تمام شود فرزندان به آن مرد محرم نیستند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فسخ صیغه نامه)