پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ذبح قربانی توسط زن چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

ذبح قربانی توسط زنان با رعایت شرایط ذبح اشکالی ندارد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ذبح توسط زنان) (ذبح توسط زن) (ذبح حیوان توسط زن) (ذبح گوسفند توسط زن) () (حکم ذبح توسط زن) (سربریدن حیوان توسط زن چه حکمی دارد) (ذبح مرغ توسط زن) (قربانی توسط زن) (احکام ذبح توسط زن) (ذبح)