پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوذرآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوذرآباد 152534 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوذرآباد باید ابتدا 0152534 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوذرآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152534123456 را وارد نمایید. شهرستان نوذرآباد از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوذراباد) ()