پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت ایالات متحده آمریکا چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور ایالات متحده آمریکا (United States of America (U.S.A)) طبق آمار 9826635 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت امریکا) (مساحت آمریکا) (مساحت ایالات متحده امریکا) (وسعت امریکا) (مساحت کشور امریکا) () (مساحت ایالتهای امریکا) (وسعت امريكا) (مساحت امريکا) (وسعت آمریکا) (وسعت ایالات متحده امریکا) (مساحت کشور آمریکا) (مساحت كشور امريكا) (مساحت امريكا) (مساحت آمریکا چقدر است) (مساحت ایالات متحده) (مسا حت ایالات متحده امریکا) (جمعیت امریکا چند نفر است) (آمریکا مساحت) (مساحت آمريکا)