پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر کسی در روزه ماه رمضان با زن خود ملاعبه کرد و مواظب بود که از او منی خارج نشود ولی بدون اختیار و علی رغم میل خود از او منی خارج شد آیا روزه اش باطل است و اگر باطل است وظیفه اش چیست؟

1 پاسخ 1

T}همه مراجع:{T اگر بدون قصد بیرون آمدن منى با همسر خود ملاعبه کند - چنانچه اطمینان دارد منى از او خارج نمى‏شود - اشکال ندارد و روزه هر دو صحیح است؛ هر چند اتفاقاً از او منى بیرون آید.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1595 ؛ آیت‏اللّه وحید، توضیح‏المسائل، م 1603 و دفتر آیات عظام امام خمینى، خامنه‏اى و بهجت.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ملاعبه در ماه رمضان) (ملاعبه با همسر در ماه رمضان) (ملاعبه و روزه) (ملاعبه در رمضان) (ملاعبه با همسر در حال روزه) (ملاعبه روزه) (ملاعبه در روزه) (ملاعبه باهمسر در روزه) (روزه و ملاعبه) (احکام ملاعبه در ماه رمضان) (ملاعبه باهمسر درماه رمضان) (روزه ملاعبه) (ملاعبه با خود) (ملاعبه با همسر در رمضان) (ملاعبه درماه رمضان) (ملاعبه با زن در ماه رمضان) () (ملاعبه زن و شوهر در ماه رمضان) (ایا خروج بی اختیار منی حکم استمنا را دارد)