پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نشل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نشل 121344 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نشل باید ابتدا 0121344 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نشل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121344123456 را وارد نمایید. شهرستان نشل از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نشل)