پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نسن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نسن 122444 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نسن باید ابتدا 0122444 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نسن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122444123456 را وارد نمایید. شهرستان نسن از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده