پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در صورت نزدیکی با همسر بدون عمل دخول از انسان ترشح خارج شود چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

حصول جنابت که موجب غسل است به دو طریق محقق می شود: الف) دخول، ب ) خروج منى.
در مورد اول وقتی دخول حاصل می شود (اگر چه به اندازه ختنه گاه باشد) زن و مرد هر دو جنب می شوند اگر چه منی هم بیرون نیاید.
اما نسبت به مورد دوم، تا وقتی یقین پیدا نکنند آنچه خارج شده منی بوده غسل جنابت واجب نمی شود. آبی که گاهی بعد از شوخی و بازی با همسر خارج می شود پاک است و غسل ندارد و وضو و غسل را باطل نمی کند. آبی که گاهی بعد از بول خارج می شود و شباهت به منی دارد آن هم موجب غسل نمی شود ولی اگر یقین داشته باشد که با بول برخورد داشته باید محل خروج را تطهیر نمایند همین طور آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن وذی گفته می شود موجب غسل نمی شود.
علائم منی در مردها سه چیز است:
1- مایعى که خارج مى‏شود از روى شهوت و همراه با ارضاء کامل باشد.
2- با فشار و جستن بیرون مى‏ریزد (در زنان لازم نیست با جستن بیرون آید).
3- بدن پس از آن سست مى‏شود.
در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید است و آن اینکه تا زمانى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به آن حالت نهایى نباشد حکم جنابت جارى نمى‏گردد. بنابراین به مجرد اینکه رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عمل دخول چیست) (رادیو شناختی) (نزدیکی)