پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ناحیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ناحیه 122428 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ناحیه باید ابتدا 0122428 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ناحیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122428123456 را وارد نمایید. شهرستان ناحیه از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده