پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

حکم آب بعد از بول و استبراء چیست؟

1 پاسخ 1

آب و رطوبت مشکوکی که بعد از بول خارج می شود اگر شک طهارت و نجاست آن داشته باشد چنانچه استبرا نکرده باشد محکوم به نجاست است ولی آبی که بعد از استبراء از انسان خارج می‏شود پاک است مگر آن که یقین به بول یا منی بودن آن داشته باشد و چنانچه شک دارد خارج شده یا نه اساس را بر عدم خروج بگذارد و حکم به طهارت نماید. فایده استبراء این است که رطوبتی که بعد از آن بیرون می‏آید و شک در بول بودن آن است محکوم به طهارت می‏گردد. بنابراین اگر کسی بعد از بول استبراء کرد و سپس رطوبتی از او خارج شد و یقین به بول بودن آن نداشت، پاک است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(استبراء چیست) (استبرا چیست) () (آب بعد از بول) (اب بول چیست) (بول چیست؟) (استبرائ چیست) (استبراء چيست) (عمل استبراء چیست) (عمل استبرا چیست) (استبراء) (استبراء چیست؟) (استبرا چیست؟) (استبرا چيست)