پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مریج محله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مریج محله 121245 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مریج محله باید ابتدا 0121245 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مریج محله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121245123456 را وارد نمایید. شهرستان مریج محله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده