پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا نزدیکی در ماه رمضان با همسر کلا ممنوع می باشد؟ اینکه می گویند اگر آلت تا ختنه گاه وارد شود موردی ندارد صحیح است؟ اگر صحیح است این کار حتما باید بعد ار افطار باشد یا مهم نیست؟

1 پاسخ 1

نزدیکی با همسر اگر بعد از غروب شرعی تا قبل از صبح شرعی باشد اشکالی ندارد ولی چنانچه درحال روزه، عمدی و از روی اختیار باشد افطار عمدی محسوب شده و موجب بطلان روزه است و قضا و کفاره بر او واجب می شود و کفاره اش برای هر روزه، گرفتن 60 روز روزه و یا اطعام 60 فقیر است.
توجه: دخول و نزدیکی که در روز باعث بطلان روزه می شود، آن است که حدا قل به اندازه ختنه گاه داخل کند و اگر کمتر از این مقدار باشد روزه باطل نمی شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عشق بازی با همسر در ماه رمضان) (ملاعبه با همسر در ماه رمضان) (نزدیکی) (حکم عشق بازی در ماه رمضان) () (���ی�ی ����) (ختنه گاه) (ملاعبه با همسر در رمضان) (احکام ملاعبه در ماه رمضان) (نزدیکی و روزه) (ختنه) (روزه و نزدیکی)