پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان لمراسک/تیرتاش/سراج محله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان لمراسک/تیرتاش/سراج محله 152665 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لمراسک/تیرتاش/سراج محله باید ابتدا 0152665 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لمراسک/تیرتاش/سراج محله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152665123456 را وارد نمایید. شهرستان لمراسک/تیرتاش/سراج محله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()