پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان لشتو/لزربن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان لشتو/لزربن 192453 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لشتو/لزربن باید ابتدا 0192453 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لشتو/لزربن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192453123456 را وارد نمایید. شهرستان لشتو/لزربن از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لزربن) (لشتو)