پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلین/چی لی لی سر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلین/چی لی لی سر 192543 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلین/چی لی لی سر باید ابتدا 0192543 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلین/چی لی لی سر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192543123456 را وارد نمایید. شهرستان گلین/چی لی لی سر از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده