پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلوگاه بندپی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلوگاه بندپی 111272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلوگاه بندپی باید ابتدا 0111272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلوگاه بندپی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111272123456 را وارد نمایید. شهرستان گلوگاه بندپی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره گلوگاه)