پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گله محله سیرجارون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گله محله سیرجارون 122745 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گله محله سیرجارون باید ابتدا 0122745 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گله محله سیرجارون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122745123456 را وارد نمایید. شهرستان گله محله سیرجارون از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سیرجارون)