پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


همسر بنده به دلیل بیماری پماد کلوتریمازول واژینال مصرف می کند، یعنی به وسیله یک اپلیکاتور و وارد کردن آن در داخل واژن، پماد را وارد واژن خود می کند. آیا در این صورت غسلی بر وی مترتب است یا نه؟ و اگر این عمل را در روز که روزه است انجام دهد چطور؟ آیا روزه باطل می شود یا نه و وظیفه وی چیست؟ همچنین در حال عادت ماهیانه؟

1 پاسخ 1

هیچ یک از موارد فوق موجب غسل جنابت و بطلان روزه نمی شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کلوتریمازول واژینال) (پماد کلوتریمازول) (پماد کلوتریمازول واژینال) (اپلیکاتور واژینال) (پماد كلوتريمازول) (پمادکلوتریمازول) (پماد واژینال کلوتریمازول) (کرم واژینال روزه را باطل میکند؟) (كلوتريمازول واژينال) (پماد داخل واژن) (پماد كلوتريمازول واژينال) (کلوتریمازول) (آیاکلوتریمازول روزه راباطل میکند) (آیا استفاده از کرم واژینال روزه را باطل میکند) (استفاده از کرم واژینال غسل دارد ؟) (استفاده از اپلیکاتور غسل دارد) (بیماری واژینال) (کلوتریمازول پماد) (غسل بعد از اپلیکاتور واژینال لازم است؟ ) (حکم شرعی استفاده از اپلیکاتور) (پماد واژینال) (اپلیکاتور چیست) (کلوتریمازول+اپلیکاتور) () (پماد واژن) (ایا کرم واژینال روزه را باطل میکند) (واژینال) (پماد واژینال روزه را باطل میکند؟) (پماد کلوتريمازول) (کلوتریمازول وازینال) (پمادکلوتریمازول واژینال) (استفاده ازپمادواژینال غسل دارد) (پماد كوتريمازول) (اپلیکاتور) (پماد کلوتریمازول داخلی) (ایا استفاده از پماد واژینال روزه را باطل میکند) (������������ �Ҙ�� �ǎ���� ��� ���� ���) (اپلیکاتور پماد) (استفاده از اپلیکاتور روزه را باطل میکند) (پماد کلوتریمازول) (پماد واژينال كلوتريمازول) (واژینال و روزه) (پماد کوتریمازول) (كلوتريمازول) (بیماری وازینال) (کرم واژینال مبطل روزه است) (اپلیکاتور یعنی چی) (پماد اپلیکاتور) (علت مصرف پماد کلوتریمازول) (استفاده از کرم واژینال روزه را باطل میکند) (ایا پماد داخلی روزه را باطل میکند) (پماد واژینال برای روزه اسکال دارد) (استفاده از پماد واژینال روزه را باطل میکند) (پمادکلوتری مازول) (پماد روزه) (مصرف پماد كلوتريمازول) (واژن)