پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلما چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلما 151315 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلما باید ابتدا 0151315 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلما زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151315123456 را وارد نمایید. شهرستان گلما از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده