پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در ازدواج موقت اذن ولی برای دوشیزه بنا بر نظر اکثر علما احتیاط واجب است. آیا می توان به مرجعی رجوع کرد که آن را احتیاط مستحب بداند؟ آیا اذن ولی شرط صحت عقد می باشد؟ آیا دختری می تواند با استناد به این که برای آن که به گناه نیفتد دست به چنین اقدامی بزند؟ در صورت مخالفت شرع حکم این افراد چیست؟

1 پاسخ 1

توجه به پرسش و پاسخ ذیل جوابگوی نیاز شماست:
در هر موردی که مرجع تقلید احتیاط واجب دارد شخص می تواند به مرجع دیگر رجوع کرد البته با رعایت الاعلم فالاعلم یعنی می تواند به مرجعی که بعد از او اعلم است رجوع کند.
گفتنی است در حکم یاد شده تفاوتی ندارد که پسر به گناه می افتد یا نه.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()