پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت ترکیه چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور ترکیه (Turkey) طبق آمار 779452 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت ترکیه) () (مساحت تركيه) (وسعت ترکیه) (مساحت ترکیه ) (مساحت ترکیه) (مساحت كشور تركيه) (مساحت کشور ترکیه) (مساحت ترکیه)