پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا بر دختر غسل جنابت واجب است؟ آیا با دیدن فیلم تحریک کننده (فیلم عادی خارجی)غسل جنابت بر دختر واجب می شود؟ آیا از طریق خودارضایی غسل جنابت بر دختر واجب می شود؟

1 پاسخ 1

بله دختران هم جنب می شوند، حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) دخول، ب ) خروج منى .
مایعى که همراه با اوج لذت جنسی (ارگاسم) در اثر خودارضایی از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است. اما رطوبت‏هایى که غالبا هنگام برانگیختگى مختصر جنسى مانند دیدن برخی صحنه های محرک فیلم ها خارج مى‏شود و به آن اصطلاحا مذی می گویند, پاک است و موجب جنابت نیست.
در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید است و آن اینکه تا زمانى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به آن حالت نهایى نباشد حکم جنابت جارى نمى‏گردد. بنابراین به مجرد اینکه رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است.
و نسبت به خود ارضایی اگر از او رطوبتی خارج شود و به حد ارگاسم برسد غسل واجب می شود و اگر به این حد نرسد ویا شک داشته باشد، غسل واجب نمی شود

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(غسل جنابت برای دختر) (غسل جنابت در دختران) (احکام جنابت زن) (دیدن فیلم های تحریک کننده) (آیا دختر جنب میشود) (ایا غسل جنابت بر دختر واجب است) (غسل جنابت دختر) (احکام جنابت دختر) (غسل دختران) (فیلم تحریک کننده) () (غسل واجب دختران) (فیلم تحریک زنان) (آیا غسل جنابت بر زن واجب است؟) (جنابت دختر) (فیلم تحریک) (غسل دختر) (آیا دختران هم جنب می شوند) (آیا یک دختر جنب میشود؟) (فیلم غسل) (ایا دختران هم جنب می شوند) (آیا دختران هم جنب می شوند؟) (دیدن فیلم و غسل جنابت در خانمها) (ایا دختران هم جنب می شوند؟) (ایا دختران هم جنب میشوند؟) (خودارضایی دختران غسل) (غسل جنابت دخترا) (ایا دختران جنب می شوند) (غسل جنابت) (تحريك دختر) (ايا غسل جنابت بر دختران واجبه) (دیدن فیلم های محرک غسل) (غسل جنابت مجردها) (آیا دیدن فیلم) (خودارضایی) (دختر) (آیا خودارضایی غسل دارد)