پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کلاگرمحله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کلاگرمحله 111368 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کلاگرمحله باید ابتدا 0111368 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کلاگرمحله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111368123456 را وارد نمایید. شهرستان کلاگرمحله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کلاگرمحله)