پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا در تنهایی نگاه کردن به فیلم های سکس، شو و فیلم های مبتذل حرام است؟

1 پاسخ 1

T}همه مراجع (به جز آیت اللّه تبریزی و آیت اللّه سیستانی):{T با توجه به اینکه دیدن این گونه فیلم‏ها به طور معمول شهوت برانگیز و مقدمه ارتکاب گناه می‏باشد، نگاه به آنها حرام است.V}آیت اللّه خامنه‏ای، اجوبه الاستفتاءات، س‏1187؛ آیت اللّه صافی، جامع‏الاحکام، ج‏2، س‏1717 و 1605؛ آیت اللّه فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏1729 و 1731؛ آیت اللّه مکارم، استفتاءات، ج‏1، س‏778 و 782؛ دفتر آیات عظام امام خمینی، بهجت، نوری و وحید.{V
T}آیت اللّه سیستانی:{T اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه نیز باشد، بنابر احتیاط واجب نگاه به زنان جایز نیست.V}آیت اللّه سیستانی، sistani.org، (فیلم)، س‏4؛ {V
T}آیت اللّه تبریزی:{T نگاه به فیلم‏هایی که موجب تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه باشد، جایز نیست.V}آیت اللّه تبریزی، استفتاءات، س‏1603 و 1605 و صراطالنجاه، ج‏5، س‏1129.{V
گفتنی است که در این حکم فرقی بین متاهل و مجرد نیست و نیز فرقی ندارد که به تنهایی و در خلوت دیده شود یا به صورت گروهی .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فیلم های سکس کردن) (سکس در تنهایی) (نگاه کردن فیلم های مبتذل) (سکس نگاه کردن) () (حکم دیدن فیلم مبتذل)