پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


روش انجام دادن غسل جنابت و غسل ارتماسی چیست؟

1 پاسخ 1

بعد از تمیز کردن بدن و برطرف کردن نجاست
مراحل اصلى غسل ترتیبی (جنابت یا غیر جنابت )عبارت است از:
1- نیت؛ براى نیت کردن هم لازم نیست به زبان چیزى بگویید؛ بلکه همین ‏قدر که قلباً مى‏دانید براى چه کارى به حمام آمده‏اید و نیت شما انجام چه غسلی است، کفایت مى‏کند.
2- بعد از نیت سر و گردن را به قصد غسل بشویید،
3- بعد تمام طرف راست بدن تا کف پا و سپس تمام طرف چپ را بشویید. و برای آن که اطمینان پیدا کنید که تمام طرف راست شسته شده است کمی از نیمه چپ را به همراه طرف راست و کمی از نیمه راست را به همراه نیمه چپ بدن بشویید و می توانید چند غسل را در نظر بگیرید و نیت کنید و یک غسل برای همه آنها به جا آورید. مثلا اگر غسل حیض، جنابت و غسل جمعه را بخواهید با هم انجام دهید هر سه را نیت می کنید و یک غسل به نیت همه آنها انجام می دهید کفایت می کند.

در غسل ارتماسی بعد از تمیز کردن بدن و برطرف کردن موانع و تطهیر آن اگر نجس است باید بعد از نیت یک مرتبه در آب فرو روند به طوری که آب همه بدن را در یک زمان فرو گیرد واگر لباس زیر (مثل شورت) پوشیده باشند، قسمت هایی که به بدن چسبیده (مثل دور کمر) را باید از بدن دور نمایند تا آب همزمان به زیر آن هم برسد و نیز کف پاها را هم باید به نیت غسل همزمان شست.
گفتنی است غسل ارتماسی باید حتما در استخر و حوض و مانند آن باشد بنابراین زیر دوش حمام یا با شیلنگ آب نمی توان غسل ارتماسی انجام داد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مراحل غسل) (غسل ارتماسی چیست) (غسل جنابت چگونه است؟) (غسل جنابت چگونه انجام میشود؟) (غسل چگونه است) (مراحل غسل جنابت چگونه است) (طریقه غسل جنابت) (نیت غسل جنابت چگونه است؟) (روش صحیح غسل جنابت) (غسل ترتیبی چگونه است؟) (آموزش غسل جنابت) (غسل حیض چگونه است) (غسل ارتماسی) (طریقه انجام غسل جنابت) (روش انجام غسل جنابت) (مراحل غسل ارتماسی) (غسل جنابت ارتماسی) (نحوه غسل ارتماسی) (طرز انجام دادن غسل جنابت) (طریقه غسل ارتماسی) (مراحل انجام غسل) () (مراحل غسل ترتیبی) (چگونگی غسل ترتیبی) (مراحل غسل ) (نحوه انجام غسل) (غسل ارتماسی چگونه است) (طرزغسل جنابت) (غسل جنابت چگونه است ) (اموزش غسل جنابت) (نحوه انجام غسل ارتماسی) (مراحل انجام غسل جنابت) (روش غسل ارتماسی) (مراحل انجام دادن غسل جنابت) (چگونگی غسل جنابت) (غسل ارتماسی چیست؟) (نيت غسل جنابت چيست؟) (نحوه ی انجام دادن غسل جنابت) (غسل ترتیبی چیست) (غسل جنابت چیست؟ ) (غسل جنابت مردان چگونه است) (طریقه صحیح غسل جنابت) (انجام دادن غسل جنابت) (غسل چگونه است؟) (غسل+جنابت+چگونه+است) (غسل حيض چگونه است) (نیت غسل جنابت چیست) (طریقه غسل کردن) (نحوه انجام دادن غسل) (نحوه صحیح غسل جنابت) (جنابت چیست) (چگونه انجام دادن غسل جنابت) (غسل کردن چگونه است) (غسل جنابت چیست و چگونه انجام میشود) (روش های غسل جنابت) (غسل حیض چگونه انجام میشود؟) (طریقه انجام غسل) (طریقه غسل) (غسل جنابت جكونه است) (غسل جنابت چطور است) (طريقه غسل جنابت) (غسل جنابت چطوری است؟) (روش غسل) (غسل ارتماسی در استخر) (طرز انجام غسل جنابت) (طریقه غسل حیض) (مراحل غسل کردن) (غسل جنابت زنان چگونه است) (نحوه غسل جنابت ارتماسی) (طرز غسل جنابت) (روش غسل جنابت ) (روش غسل ترتیبی) (قسل جنابت چگونه است) (چگونگی انجام غسل) (غسل جنابت چگونه انجام میشود) (نحوه غسل كردن) (مراحل قسل) (غسل جنابت چطوری است) (غسل نجابت چگونه است) (غصل جنابت چگونه است) (شیوه صحیح غسل جنابت) (نحوه غسل کردن) (مراحل غسل حیض) (طریقه انجام دادن غسل) (مراحل انجام غسل ارتماسی) (چگونگی غسل ارتماسی) (نحوه غسل) (روش انجام غسل ارتماسی) (غسل جنابت چگونه هست) (طرزغسل کردن) (غسل ارتماسی چگونه است؟) (ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ جيست) (روش ترتیبی غسل جنابت) (غسل جنابت چگونه اشت) (غسل جنب چگونه است) (غسل جنایت چگونه است) (طریقه ی انجام دادن غسل جنابت) (غسل) (چگونگی انجام دادن غسل جنابت) (غسل چگونه است )