پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کاردگرمحله بابل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کاردگرمحله بابل 112577 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کاردگرمحله بابل باید ابتدا 0112577 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کاردگرمحله بابل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0112577123456 را وارد نمایید. شهرستان کاردگرمحله بابل از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده