پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کاردگرمحله آمل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کاردگرمحله آمل 122637 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کاردگرمحله آمل باید ابتدا 0122637 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کاردگرمحله آمل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122637123456 را وارد نمایید. شهرستان کاردگرمحله آمل از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده