پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

علت کراهت نزدیکی از پشت چیست؟ مگر در قرآن مجوز این کار داده نشده است؟

1 پاسخ 1

در این زمینه نظر شما را به مطالب زیر جلب می نماییم:
الف) نظر فقهی چیست؟ نزدیکی با همسر از دبر (پشت) از نظر بسیاری از فقها مکروه است. البته در حالت عادت زنانگی کراهت آن شدید است و بنا بر فتوای بعضی از فقها نیز حرام می باشد. مقاربت از این طریق موجب بیماری های مختلف جسمی و روحی برای زن می شود. زن نیز معمولا به این کار طبعا تمایلی ندارد و در صورت عدم رضایت زن، احتیاط واجب ترک آن است (به رساله های عملیه مراجع رجوع شود).
نزدیکی کردن در دبر همسر در زمان حیض حرام است و در غیر حیض مکروه است این حکم در صورتی است که زن راضی باشد و اذیت نشود اما اگر زن اذیت شود در هر دو صورت یعنی چه در حال حیض و چه غیر حیض حرام است. V}استفتاء از دفتر آیه ا... خامنه ای{V
ب ) علت کراهت چیست؟
ج ) چرا نزدیکی از دبر، منوط به اجازه همسر است وگرنه حرام می باشد؟
پاسخ به این دو سؤال در دو فصل ارائه می شود:
فصل 1) جایگاه موضوع در روایات و منابع دینى(مستندشناسى مسأله)
1ـ در برخى روایات، توصیه شده که چون همسر، موجودى جهت کامجویى حلال و لذت‏بَرى توأم با شادى و راحتى است؛ از این رو، در حالتِ نزدیکى نباید اذیت و آزار ببیند؛ بنابر این توصیه شده که مرد، به هر نحو که مى‏خواهد فعّالیت جنسى داشته باشد، مانعى ندارد. امّا باید در خاطر داشته باشد H}هى لعبَتُکَ فلا تَؤُذْهاM}{Hهمسرت را در این رابطه اذیت مکن{M. پس: هر کارى که پیامد آزار زوجه داشته باشد، منفى است(V}ر.ک: وسائل الشیعه، النکاح، ابواب مقدمات، باب 72، حدیث 10 و 4 از امام هشتم و امام ششم(ع) )(=کراهت دارد).{V
2ـ در حدیثى دیگر، تصریح گشته که به شرط رضایت همسر، مانعى ندارد. چون به طور کلّى، اساساً این نوع نزدیکى، بیش از طاقتِ جسمى و گرایش جنسى زن است و پذیرش تکلیف زیادتر، منوط به رضایت مخاطب است(V}ر.ک: همان، باب 73، حدیث 2 و 4، از حضرت امام صادق(ع)).{V
فقهاء با در نظر گرفتن این روایات، چنین فهمیده‏اند که دسته‏ى دیگر احادیث در صدد اثبات حرمتِ ذاتى این عمل نیستند(V}ر.ک: وسائل الشیعه، باب 72، حدیث 3 و 6).{V
بلکه خطاب H}لایأتى من غیر هذا الموضع{H؛ از غیر از قُبُل، نزدیکى نشود». با کنار گرفتن با قرار گرفتن در کنار احادیث دیگر که در مضمونِ H}لابَأسَ به{H(V}مشکل مانع تراشى ندارد).{V
مشترک‏اند، این مفهوم را مى‏رساند که اصلِ این عمل جایز است. ولى کراهت(V}کراهت یعنى: چندان خوشایند نبودن. به حدّى که ترکش، بهتر از انجامش باشد (در امور غیرعبادى)){V
دارد. چونV}ر.ک: همان، باب 72، حدیث 1 و 4، باب 73، حدیث 2،3،4،5،7،10،11 و 12{V
:
1ـ حضرات پیشوایان معصوم، آن عالمانِ حقیقى که چراغِ علمشان از منبع علمِ وحى، روشنائى گرفته، اذعان داشته‏اند که «هر چند با اذن همسر، جایز است، ولى ما اهل بیت، خوش نداریم شما دست به این کار بزنید»V}ر.ک: وسائل‏الشیعه، باب 73، به ترتیب احادیث 2، 1 و 6).{V
در نتیجه: نوعى، ناهمسوئى با سیره‏ى اهل بیت و سنّت معصومین(ع) است. و معلوم است که وحدت رویه‏ى نظرى و عملى، تا چه اندازه در حفظ و پیشبرد سامانه‏ى فرهنگِ دین و جهانى کردنش مؤثر است.
ناگفته نماند که درباره‏ى علّت این خوش نداشتن (کراهت) نکاتى را با استفاده از پیشرفت‏هاى علمى و مبانى روان‏کاوى و سایر احادیث، حدس زد که در فصل دوم به آن مى‏پردازیم.
فصل 2) تحلیل پزشکى
الف) تحلیل روان‏شناختى: 1) با توجه به این که، سیستم فیزیولوژیکى زن این چنین است که لذّت حادّ و حقیقى جنسى را معمولاً از همان مجراى طبیعى و خدادادى‏اش (قُبُل) احساس مى‏کند؛ از این رو با مجامعت از همان طریق طبیعى، رابطه‏اى دو طرفه برقرار شده و دو طرف به نحو رضایت‏مندى از یکدیگر لذّت مى‏برند؛ اما نزدیکى از «دُبُر» نمى‏توان صد در صد، برآورده کننده‏ى حاجت روحى و جنسى زن باشد. در ادامه‏ى این فرآیند، زن با عدم اشباع و ارضاء میل جنسى برخورد کرده و نوعى روان‏پریشى در ابعادِ عصب و عاطفه پیدا مى‏کند (حالت نورزى). خاصه این که او در این حالت، فقط ابزارى جهت لذت‏برى یکسویه‏ى مرد قرار گرفته و نمى‏تواند عکس‏العمل مناسب آن هم با جهت‏گیرى لذت‏برى متقابلِ جنسى داشته باشد.
2) در ادامه‏ى روند قبل، مرد همچنان به پر کردن ظرفیت جنسى خود مشغول شده و در عرض چند لحظه کوتاه به حدّ بالاى کام‏گیرى (اُرگاسمِ فعّال) مى‏رسد و سریعاً حجم بالاى شهوت را با بیرون ریختن منى، تخلیه مى‏کند. امّا طرف مقابل، به دلیل ویژگى دیر فعّالى جنسى، هنوز در تکاپوست تا به نحوى خود را هماهنگ با مرد کرده و دستِ کم به همان اندازه که او لذّت برده، غریزه را پاسخ دهد. ولى هنوز در نیمه راه است که مرد با ریخته شدنِ سریع (و بلکه ناخواسته‏ى) منى به بیرون، به سردحسىّ جنسى وارد شده و نمى‏تواند پاسخگوى خوبى به واکنشِ جنسى زن (که هم اینک گرمِ رابطه‏سازى است) باشد. در نتیجه این زن است که ناکام مى‏ماند.
نکته‏ى مهم این است که: حکمتِ «رضایت زن در نزدیکى از دبر» این است که زن با اعلامِ رضایت واقعى‏اش، تا اندازه‏اى میل جنسى‏اش را کم توقّع کرده و از آن طرف به عاقبت چنین برنامه‏هایى اعتراض نخواهد کرد و دیگر، بحران خانوادگى درست نمى‏شود. اما باز این رضایت‏ها، نمى‏تواند آن حجم بالاى خلاء جنسى، روحى و عاطفى زن را در یک ملاعبه و معاشقه‏ى مشروع و لازم، تحت پوشش قرار دهد. و لذا همچنان برداشتِ زن و سهم جنسى‏اش کمتر از مرد خواهد بود (پس، در عین رضایت، کراهت هم باقى است. چون دیگر دل زن به این حالات خوش و آرام نمى‏گیرد و به هر حال، درصدى - حتى اندک - از ضربه‏هاى روحى به سیستم عصب و اُرگانیسم زن وارد مى‏شود).
3) چون دخول از قسمتِ دُبُر، توأم با محدودیّت‏هاى فیزیولوژیک مرد و زن است؛ از این رو، نیاز به شدّت و سختى از سوى مرد و لزوم اثرپذیرى منفعلانه‏ى زن بوده و این فشار به مقعد زن، عصب‏هاى تناسلى مرد را تحریک کرده و موجب فعالیت کیسه‏ى منى و در آخر، انزال زودرسِ منىِ مرد مى‏شود. مشکلِ بعدى، از هیجان افتادنِ مرد، سستى عضلات، دوگانگى مزاجِ جنسى و حتّى سردمزاجى مرد است. به عبارتى، فقط زن آسیب‏پذیر نخواهد بود. مرد در دراز مدت و در اثر استمرار این حالات، به نوعى حساسیّت‏هاى عصب‏هاى آلت جنسى مبتلا شده و نسبت به زودانزالى منى، ناتوان شده و ادامه‏ى این زودانزالى، مى‏تواند نوعى سردمزاجى در مرد پدید آورد. این پدیده، در آن دسته از مردان که سابقاً به انحرافات جنسى مبتلا بوده‏اند، حادّتر بوده و امکان این است که آن‏ها را از سوق و گرایش نسبت به انزال طبیعى(قُبُل) به راه غیرطبیعى(دُبُر) باز دارد و دیگر به آن جا برسند که بیشتر با همین راه فرعى بیشتر حس بگیرند. در نتیجه، هم مرد و هم زن زیان خواهند دید.
و از این جا روشن مى‏شود که چرا ائمه اطهار(ع)، اوّلاً: رضایت زن را شرط کرده‏اند. ثانیاً دستور داده‏اند جورى اقدام نشود که زن اذیت گردد. ثالثاً چرا خوش نداشتند، شیعیان و دوستانشان مروّج چنین انگیزه‏اى باشند.
ب) تحلیل بهداشتى ـ پزشکى: 1) گفته شد که نزدیکى از دُبُر (پشت) در حالتى محقق مى‏شود که آلت مرد در مقعد زوجه، دخول نماید. و در همین حالت است که آلت به انواعِ میکروب‏ها و انگل‏هاى داخلى بدن زن، آغشته شده و دستگاه تناسلى مرد، به عفونت‏هاى موضعى دستگاه تناسلى و سیستم دفع ادرار مبتلا شود.
2) اگر با همان آلت آلوده، نسبت به نزدیکى از قُبُل اقدام شود، میکروب بیمارى و آلودگى وارد بدن زن (مخصوصاً رحم که حسّاس‏ترین عضو است) مى‏شود.
3) میکروب‏هاى قوى یا بدن ضعیف، در برابر سیستم دفاعى بدن چونان لشگر مهاجم پیشروى است که به ندرت وارد سیستم خون شده و از آن جا در سایر قسمت‏هاى بدن گسترش مى‏یابد. پیشرفت این حالت، به بیمارى‏هاى مقاربتى سوزاک و «گنوره‏آ» منتهى مى‏شود.
4) به دلیل واکنش ناتوانى زن در پذیرش نزدیکى غیرطبیعى، مرد از فشار و شدّت جهت دخول کمک مى‏گیرد. این وضعیّت مى‏تواند به ایجاد زخم و جراحت بر دستگاه تناسلى یا سایر قسمت‏هاى بدن کرده و با آلودگى خون، کل سیستم به میکروب «سیفلیس» مبتلا مى‏شود. و متأسفانه تا چندین سال این آلودگى به صورت کمون (نهفته) مانده و حتّى امکان واگیرى کودک به واسطه‏ى توارث هم مى‏باشد.
5) فشار جهت دخول، مخصوصاً در دفعات اولیه مى‏تواند نوعى شوک روحى و اخلال عاطفى (حتّى غددى) ایجاد کند. چه این که ریشه‏ى اصلى اختلالات در روان‏پریشى است و «صَرع» هم از این ریشه، نشأت مى‏گیرد(V}همان کتاب، ص 51).{V
6) آلتِ وارد شده به مقعد، فاقد جایگاه خاص و طبیعى بوده و از همین خاطر، موجب تضییق نسبت به جایگاه فیزیولوژیک راست روده (رکتوم Rectum) شده و نابسامانى معده‏اى، تخلیه‏اى پدیدار مى‏سازد.
7) و اساساً به خاطر ویژگى لطافتِ ساختمان ستون فقرات و استخوان‏بندى اسکلتِ بدنىِ زن، و همچنین فشارها و سایر سختى‏ها، بر ستون فقرات سنگینى وارد شده و مى‏رود تا موجباتِ کمر درد، درد ستون فقرات و.. را فراهم آورد.
با در نظر گرفتن دلایل یاد شده مى‏توان به گوشه‏اى از حکمت‏هاى کراهت شدید نزدیکى از دُبُر حتى با حالتِ رضایت همسر نیز پى برُد و گفتیم که اثر حالتِ رضایت، آماده‏سازىِ روانى جهت تقلیل فشارها و انتظارات روحى - غریزى است. خاصیت شرطِ اذیت نکردنِ زن نیز این است که مرد، احساس مسؤولیت بیشترى در حفظ صحت جسمانى زن و رعایت ویژگى فیزیولوژى و شناختِ حالاتِ بیولوژى زن نماید.
در پایان از آنچه گفته شد می توان فهمید که نزدیکی از دبر همسر با لواط با هم متفاوت است و همین تفاوت ها موجب تفاوت حکم این دو عمل می باشد.
براى آگاهى بیشتر ر.ک کتاب‏هاى پزشکى من جمله: راهنماى مسائل جنسى زوج‏هاى جوان،دکتر هانا اسکول، ص 48 - 46.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دبری چیست؟) (کراهت به چه معناست) () (کراهت دارد یعنی چه) (مجامعت یعنی چه) (کراهت ئعنئ چی?) (دخول یعنی چه) (دبری چیست) (نزدیکی) (كراهت چيست؟) (منی از واژن زن خارج میشود علت آن چیست ) (دخول یعنی چه؟) (اندازه آلت) (وطی چیست) (مجامعت یعنی چه؟) (������ ���ʿ) (دخول یعنی چی) (دخول یعنی چی؟) (لواط چیست)