پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قادیکلای بزرگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قادیکلای بزرگ 123314 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قادیکلای بزرگ باید ابتدا 0123314 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قادیکلای بزرگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0123314123456 را وارد نمایید. شهرستان قادیکلای بزرگ از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قادیکلای بزرگ)