پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قائم شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قائم شهر 123 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قائم شهر باید ابتدا 0123 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قائم شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0123123456 را وارد نمایید. شهرستان قائم شهر از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره قائمشهر) (پیش شماره قایمشهر) (کد قائمشهر) (پیش شماره قائم شهر) () (کد تلفن قائمشهر) (کد قائم شهر) (پیش شماره نسیم شهر)