پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان غریب محله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان غریب محله 152685 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان غریب محله باید ابتدا 0152685 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در غریب محله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152685123456 را وارد نمایید. شهرستان غریب محله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده