پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بورکینافاسو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بورکینافاسو (Burkina Faso) آگادوگیو (Ouagadougou) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بورکینافاسو) (بورکینافاسو) () (پایتخت کشور بورکینافاسو) (مرکز بورکینافاسو) (پايتخت بوركينافاسو) (کشور بورکینافاسو) (پایتخت بورکینا فاسو) (پایتخت کشور بورکینا فاسو) (بایتخت کشور بورکینا فاسو) (بورکینوفاسو پایتخت) (پایتخت کشور بورکینافاسو )