پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عزت/منوچهرکلا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عزت/منوچهرکلا 191372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عزت/منوچهرکلا باید ابتدا 0191372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عزت/منوچهرکلا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0191372123456 را وارد نمایید. شهرستان عزت/منوچهرکلا از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده