پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عرب خیل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عرب خیل 112532 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عرب خیل باید ابتدا 0112532 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عرب خیل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0112532123456 را وارد نمایید. شهرستان عرب خیل از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده