پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عالیکلاآهی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عالیکلاآهی 121267 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عالیکلاآهی باید ابتدا 0121267 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عالیکلاآهی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121267123456 را وارد نمایید. شهرستان عالیکلاآهی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده