پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طوسکلا/سیاوشکلا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طوسکلا/سیاوشکلا 152575 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طوسکلا/سیاوشکلا باید ابتدا 0152575 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طوسکلا/سیاوشکلا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152575123456 را وارد نمایید. شهرستان طوسکلا/سیاوشکلا از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سیاوشکلا) (سیاوشکلا ) (طوسکلا)