پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان صنایع/چوب/کاغذساری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان صنایع/چوب/کاغذساری 151388 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان صنایع/چوب/کاغذساری باید ابتدا 0151388 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در صنایع/چوب/کاغذساری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151388123456 را وارد نمایید. شهرستان صنایع/چوب/کاغذساری از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده