پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت سوریه چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور سوریه (Syria) طبق آمار 185180 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت سوریه) (وسعت سوریه) () (مساحت سوريه) (وسعت سوريه) (مساحت سوریه ) (مساحت کشور سوریه)