پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شاندشت/شنگلده/وانا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شاندشت/شنگلده/وانا 122337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شاندشت/شنگلده/وانا باید ابتدا 0122337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شاندشت/شنگلده/وانا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122337123456 را وارد نمایید. شهرستان شاندشت/شنگلده/وانا از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شاندشت) (شنگلده)