پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سیدمحله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سیدمحله 151343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سیدمحله باید ابتدا 0151343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سیدمحله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151343123456 را وارد نمایید. شهرستان سیدمحله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده