پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سیدابوصالح چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سیدابوصالح 123319 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سیدابوصالح باید ابتدا 0123319 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سیدابوصالح زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0123319123456 را وارد نمایید. شهرستان سیدابوصالح از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده