پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا در غالب موارد، «آخرت» در کنار «دنیا» و در نقطه ی مقابل آن ذکر شده است و به عنوان مثال ترکیب «دنیا» و «علیا» به کار نرفته است؟

1 پاسخ 1


در پاسخ به این پرسش به مطالب ذیل توجه نمایید :
(دنیا): دنیا مؤنّث ادنى است اگر آنرا از دنى‏ء و دناءت بگیریم بمعنى پستتر و اگر از دنوّ بحساب آوریم بمعنى نزدیکتر است و آن پیوسته وصف است و احتیاج بموصوف دارد مثل حیات دنیا، عذاب دنیا، سعادت دنیا.
و زندگى دنیا را دنیا میگوئیم یا از این جهت که نسبت بزندگى آخرت پست‏تر و نا چیزتر است و یا از این حیث که این زندگى از زندگى آخرت بما نزدیکتر است.
از آیات شریفه استفاده میشود که آن بمعناى دوّم است و اصل آن دنوّ میباشد زیرا که در آیات زیادى با آخرت مقابل افتاده است مثل «أُولئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَیاهَ الدُّنْیا بِالْآخِرَهِ» بقره: 86 «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً» بقره: 201 «حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ» آل عمران: 22 «قُلْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلِیلٌ وَ الْآخِرَهُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقى‏» نساء: 77.
کلمه دنیا بنا بر تعداد المعجم المفهرس صد و پانزده بار در قرآن مجید تکرار شده است و در تمام آنها صفت زندگى کنونى است مگر در چهار محل که صفت آسمان و کنار بیابان آمده است.
مثل «إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَهِ الدُّنْیا وَ هُمْ بِالْعُدْوَهِ الْقُصْوى‏ وَ الرَّکْبُ أَسْفَلَ مِنْکُمْ» انفال: 42. عدوه بمعنى حاشیه و کنار بیابان است و قصوى مؤنّث اقصى است، یعنى آنگاه که شما مسلمین در نزدیکترین حاشیه وادى بمدینه بودید و آنها در دورترین کنار آن، و کاروان ابو سفیان پائین‏تر از شما بود.
«إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَهٍ الْکَواکِبِ» صافات: 6 یعنى ما آسمان نزدیکتر را مزیّن گرداندیم با زینتى که کواکب باشد. همچنین است آیه 12 سوره فصّلت و 5 سوره ملک.
در این آیات کلمه دنیا قطعا
بمعنى نزدیکتر است. در بعضى از آیات مثل «مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیا» شورى: 20 که حیات ذکر نشده در تقدیر میباشد یعنى «حرث الحیاه الدّنیا».
جوهرى در صحاح گفته:
دنیا بعلت نزدیک بودنش دنیا نامیده شده در قاموس و اقرب گفته:
دنیا نقیض آخرت است. در نهایه میگوید دنیا اسم این زندگى است که آخرت از آن دور است.
ر. ک : قاموس قرآن، ج‏2، ص: 363

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده