پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا انسان مى‏تواند به صرف احتمال ضرر داشتن آب براى بدنش، تیمم کند؟

1 پاسخ 1

 همه مراجع: اگر احتمال او در نظر متعارف مردم به جا باشد، باید تیمم کند. (توضیح‏المسائل مراجع، م 670؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 671؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 677 و دفتر: خامنه‏اى.)

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده