پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سفیدتمشک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سفیدتمشک 192536 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سفیدتمشک باید ابتدا 0192536 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سفیدتمشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192536123456 را وارد نمایید. شهرستان سفیدتمشک از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده