پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سفیداب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سفیداب 192479 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سفیداب باید ابتدا 0192479 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سفیداب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192479123456 را وارد نمایید. شهرستان سفیداب از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده